Singburi

Research Onsite Presentation : @ Winview farm product design focus group 8/7/2018

Prachid : Phokaeo Herb : Cultural Products Design Focus Group & Presentation 7/6/2018
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม http://phokaeo.blogspot.com2. ไร่วินวิว https://winviewfarm.blogspot.com/

Singburi Province Website URL: http://www.singburi.go.th/

        ศาล และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสถาปัตยกรรมและงานอันเป็นทัศนศิลป์ที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ อาทิ ลวดลาดปูนปั้น ตัวอักษร ลวดลายฉลุไม้ประกอบบนโบราณสถาน อาคารของศาลจังหวัดและศาลากลางหลังเก่า จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ดื่มด่ำความคลาสสิก ซึ่งศาลจังหวัดหลังนี้นั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปีร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคที่มีการล่าอาณานิคม หรือที่รู้จักกันดีว่า “ยุคโคโลเนียล” สำหรับลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งสองหลังนี้ เป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวทรงยุโรป 3 หลังติดกัน ใช้เป็นศาล ศาลากลางจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตึกสไตล์บาโรก(Baroque) ที่กึ่งกลางอาคารทำเป็นมุขยื่นออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากหน้าบันทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยลายปูนปั้น แต่สำหรับอาคารหลังนี้ หน้าบันนั้นเป็นปูนปั้นนูนสูงของตราสัญลักษณ์หรือพระราชลัญจกรณ์ประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เช่นนี้เอง กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียน กลุ่มอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2533 เป็นต้นมา

No comments:

Post a Comment