Saturday, June 24, 2017

ลงพื้นที่วิจัย ครั้งที่ 3 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บ้านเดื่อน้อย อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บริเวณท้ายเขาจีนแล ซอยบ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พร้อมนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเข้ารับฟังสภาพปัจจุบันและปัญหาการผลิตพืชสมุนไพร ศึกษาข้อมูลวิจัยการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ที่ให้ที่ทำกินแก่ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นกำลังร่วมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพรสู่การตลาด พร้อมสอบถามความต้องการงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้พันสำรวย(นปก) ทหารและคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสพบคณะท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้ามาร่วมสมทบเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มชาวไร่ ในวันนี้ด้วย  20/6/2560


Saturday, June 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยเข้าพบและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการรายเดียว ป้าคมขำ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ทำผลิตภัณฑ์การบูรเป็นรูปตุ๊กตาผ้าของตกแต่งบ้าน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนโอทอปบางเจ้าฉ่า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของป้าปุ้ม วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย เลขที่ 4/2 ม.6 ซอยชญาดา ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120. ติดต่อ : โทร : 086 0521237 พร้อมมอบแบบจำลองเหมือนของจริง (Mockup) ผีมือของนักศึกษาที่ได้เข้าดำเนินการในรายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อจัดเก็บไว้เป็นต้นแบบการทดลองพัฒนา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำของชำร่วย หมู่ที่ 3 การบูร ตำบลศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

เข้าเยี่ยมและสอบถามสำรวจข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำของชำร่วย หมู่ที่ 3 ทำผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมการบูร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 @ Ban Sala Daeng, Ang Thong


ลงพื้นที่วิจัยติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัด

ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาข้อมูลและความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 /6/2560 เน้นสำรวจทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จากงานทัศนศิลป์ และเข้าพบ-ชมกิจการของ ผปก.จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี 
ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่วิจัยปี 2560 ครั้งแรกของการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 22-26 พ.ค.2560 เริ่มล่องตั้งแต่พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี เพื่อสำรวจเส้นทาง หลังจากที่เช๊ค งปม.งวดแรกออกเมื่อ 9/5/60 รอตั้งแต่เริ่มสัญญาเดือนมีนาคม 2560