Tuesday, January 9, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี (brand & packaging design clinic) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ไร่ทหารสานประชา บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9/1/2561  http://sarnpracha.blogspot.comNo comments:

Post a Comment