Saturday, December 23, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์

ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ ของชุมชน ร่วมกับวิทยากรชุมชนสวนสารพัดดี อาจารย์รัตนา อาจารย์ตุ๊กเพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน ณ เทศบาลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยนาท 19-21 ธค.2560
No comments:

Post a Comment