Saturday, June 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยเข้าพบและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการรายเดียว ป้าคมขำ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ทำผลิตภัณฑ์การบูรเป็นรูปตุ๊กตาผ้าของตกแต่งบ้าน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนโอทอปบางเจ้าฉ่า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของป้าปุ้ม วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย เลขที่ 4/2 ม.6 ซอยชญาดา ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120. ติดต่อ : โทร : 086 0521237 พร้อมมอบแบบจำลองเหมือนของจริง (Mockup) ผีมือของนักศึกษาที่ได้เข้าดำเนินการในรายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อจัดเก็บไว้เป็นต้นแบบการทดลองพัฒนา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560No comments:

Post a Comment