Wednesday, August 2, 2017

พบผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ป้าเป้า ประธานกลุ่ม ณ 9/2 หมู่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผู้ผลิตสมุนไพรประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม เช่นสบู่ โลชั่น ครีมนวดผม แชมพู ผสมสมุนไพรอัญชัน มังคุด เบาบับ นมแพะ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้มอบค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกและบล็อกพิมพ์สบู่แบบใหม่ ไว้เพื่อหล่อพิมพ์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจัดจำหน่ายและส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

No comments:

Post a Comment