Thursday, August 10, 2017

สืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอเทมืองจังหวัดสิงห์บุรี


การสืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม รหัสทะเบียน : 1-17-01-06/1-0010 ที่อยู่ :เลขที่ 5/35 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ :0891718182 โดยมีคุณภารดี รัชฎาวงษ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสมุนไพรและความงาม เมื่อวันที่ 9 กรกกฎาคม 2560
No comments:

Post a Comment