Friday, August 4, 2017

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ณ วัดขุนอินทประมูล

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแก่นตะวันวินวิว สิงห์บุรี และวิสาหกิจชุมชนรำมะสัก อ่างทอง ที่จังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล ในงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ วันที่ 8/7/2560 


No comments:

Post a Comment